2. 11. 2014

Slíbil jsem vám článek o jménech. Kdybyste měli hebrejská jména, tak už bychom to měli dávno hotové, protože všechna jména už byla před mnoha lety vyložena, ale málokdo vykládal kabalisticky česká jména, takže to děláme speciálně pro vás. Jelikož je to hluboké téma a není to jenom hra, je důležité si nejdříve uvědomit, proč má jméno takový vliv na člověka. Nejprve musíme pochopit některé hebrejské výrazy, aby vám v článcích bylo jasné, jak jsme se dostali k výsledkům a významům.

1) Kabalistická numerologie - Je to numerologie, ve které má každé hebrejské písmeno svou hodnotu. Kombinace více písmen nebo slov vytváří nakonec jedno hlavní číslo, které nám dává celkový obraz o člověku.
2) Gematria - V hebrejštině existuje 22 písmen v hodnotě od 1 až do 400. Například prvním písmeno "alef" má číselnou hodnotu 1, sedmé písmeno "zain" má hodnotu 7, jedenácté písmeno "kaf" má ale už hodnotu 20 a poslední písmeno "taf" má hodnotu číslo 400.
3) Historická souvislost - Každé jméno v historii mělo svého prvního nositele a jeho negativní a pozitivní vlastnosti mají velký vliv na další stejně pojmenované lidi. Např. Abrahám (hebrejsky Avrahám) je velice pozitivní jméno a stejně pojmenovaní lidé mají předpoklad pro dobré vlastnosti. (Odkaz na Wiki zde. )

Když zkombinujeme oba systémy, tedy kabalistickou numerologii i gematrii, dostaneme se na konečný výsledek a význam kteréhokoliv jména nebo názvu. Aby jste pochopili, proč je to tak důležité, je nejdřív potřeba vědět, že každý člověk a tvoření nemůže energeticky podle Kabaly existovat beze jména nebo názvu, jelikož celý svět byl tvořen pomocí slov. Ani vy byste nemohli číst nebo komentovat můj blog, kdyby jste neměli možnost používat slova, která jsou tvořena jednotlivými písmeny. Kdybychom neměli dostatečnou slovní zásobu, nemohli bychom ani myslet a žili bychom jen jako zvířata podle instinktů. Zkuste to na vás - Myslete na něco a nepoužívejte u toho žádná slova... Například, že zítra chcete jít na nákup do obchodního centra. Jak by taková myšlenka mohla fungovat v hlavě, kdyby jste neznali minimální počet slov v češtině, které přímo říkají "Chci jít do obchodního centra". Ani nemusíme ta slova vyslovit, ale stejně nám běží v hlavě. To je jen jedno z kabalistických vysvětlení, proč beze slov nemůže nic existovat.

V následujícím článku se podíváme více do hloubky a začneme vykládat postupně pár vašich jmen. :)

21. 9. 2014


Milí přátelé,

Příští týden, spolu s celým národem Izrael, po celém světě tradičně oslavíme nový rok - rok 5775. Je to den, kdy říkáme: "Jak na nový rok, tak po celý rok. V tento den každý (nejen židé), dostává v nebi "balík" na další rok. Jestli jsou v něm peníze, zdraví, štěsti atd., to zálěží na tom, jak jsme se celý rok chovali. Ale Bůh je milosrdný a rád přijme omluvu od každého, kdo upřímně lituje a chce se zlepšit. Tím chci všechny poprosit o odpuštění, pokud jsem jim vědomě nebo nevědomě ublížil. I já

8. 9. 2014

Po návštěvě Admor (Malta), jsem neměl čas být na blogu aktivní. Nyní to chci napravit a udělat pro všechny z vás světlo! Jair - váš zapalovač :))

Jak se ohřát duši jednoduchým způsobem?
podívejte se na mé video.
26. 7. 2014

Jair Jerochim

Jair Jerochim, nar. 18.7. 1983všestranně nadaný  a duchovně založený umělec, herec, zpěvák, synagogální pěvec, duchovní rádce, autor povídek, písniček a vlastní hudby česko -israelské národní příslušnosti

Autobiografie: 

Narozen rodičům původem z Evropy (Česká Republika, Německo) v  roce 1983 v Jeruzalémě, kde pak také mnoho let žil se svou rodinou. Dostalo se mu ortodoxní výchovy v ješivách v Kiriat Malachi a v Jeruzalémě. Vedle toho se ale také umění a studiu hudby.

 V roce 2000 absolvoval roční kurz při Tel Avivské univerzitě pro Komunikační média - rádio, moderování a komentátorství. Jeho učitelem byl Beni Pejsik známý z rádia 2 (Reshet Bet) a Hlas Israele. V následujícím roce pak absolvoval kurz pro zřizování a vedení televizních lokálních kanálů v Jeruzalémě.

Od roku 2002 byl židovskou obcí v Praze navržen ke studiu synagogálního zpěvu u známého kantora Samuele Barzilaje ve Vídni. V roce 2010 změnil bydliště a přestěhoval se do Basileje ve Švýcarsku, kde působil jako kantor a zpěvák židovských písní při různých příležitostech. Také duchovně vedl obec v Sélestat (Alsasko,Francie), která spadá pod Židovskou federaci Strassbourg.

Od roku 2002 byl vrchním kantorem židovské obce v Praze. Po smrti kantora a duchovního Viktora Davida Feurlichta, který vedl synagogu v letech komunismu i po jeho pádu, se stal prvním oficiálním mladým porevolučním kantorem Staronové synagogy.

V letech 2005 - 2010 byl Jair Jerochym též kantorem a duchovní osobností Jeruzalémské synagogy. V roce 2014 se vrátil do Prahy kde, též pro své znalosti židovského učení a kabaly, opět působí jako kantor, zpěvák a duchovní poradce. Stal se i stálým hostem  rádia "Brno".Vydavatel listů Shabat be Prag (v angličtině a hebrejštině).Hrál ve filmu "Harpatka be Prag" (Dobrodružství v Praze) od bratrů Cohenových a v dokumentárním seriálu německé televize a studia Barrandov "Historie židovského národa".

Creative Commons License
Jair Jerochim by www.jair.cz is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Copyright © 2014 Jair Jerochim 
Kopírování, distribuování a/nebo úprava tohoto dokumentu je povolené v souladu s licencí Free Documentation License, verze 1.3 nebo jakoukoli pozdější verzí zveřejněnou nadací Free Software Foundation, bez žádných invariantních oddílů, textů předního obalu a textů zadního obalu. Kopie licence je zahrnutá v oddílu s názvem „GNU Free Documentation License“.